Valokuvaaja Johanna Kivelä

 

Tietosuojaseloste 11.1.2022

 

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Valokuvaaja Johanna Kivelä

Y-tunnus 2362266-2

johanna.t.kivela@gmail.com

040 523 8553

 

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Johanna Kivelä

johanna.t.kivela@gmail.com

040 523 8553

 

Henkilörekisterin nimi

Valokuvaaja Johanna Kivelän asiakasrekisteri

 

Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteri muodostuu asiakkaan jättäessä yhteydenottopyynnön tai muun viestin johannakivela.com -sivuston yhteydenottolomakkeen kautta, tai antaessa tiedot muilla tavoin esim. laskutusta varten. Yhteydenottolomakkeen pakollisia tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite, viestin aihe sekä viestin sisältö. Tiedot tallentuvat automaattisesti sivustolle, jonka hallintaan on pääsy vain sivuston omistajalla ja sivuston kehittäjällä/ylläpitäjällä. Sivusto on suojattu vahvoin salasanoin, ja sivusto käyttää suojattua yhteyttä.

 

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

  • Asiakassuhteen hoitamiseen
  • Laskutukseen

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

 

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

 

Evästeet

Johannakivela.com -sivusto käyttää vain toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä, eikä sivusto välttämättä toimi kunnolla ilman niitä. Tästä syystä näitä evästeitä ei saa pois päältä (välttämättömät evästeet). Nämä evästeet eivät kuitenkaan kerää henkilökohtaisia tietojasi.

 

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

 

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

  • Tarkistusoikeus
  • Oikaisuoikeus
  • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Poisto-oikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).